Yalnızlık, Korku ve Acı Çekmek Üzerine…

Yalnızlık, Korku ve Acı Çekmek Üzerine…

Günümüzde insanların mutsuzluklarının başlıca nedeni, menfaat ilişkileri ve yalnızlık. Artık insanlar, birbirlerinin değersiz alternatifleri olmaya başladılar. Mutlu olmanın zor olduğu zamanlarda kırılma ve acı çekme korkuları ile insanlar kendi cehennemlerini ve yalnızlıklarını yarattılar.

Hâlbuki hayat insan odaklıdır. İnsan da bu odağı ancak kendi içinde başarı ile oluşturabilirse dışa vurabilir. Kendi içinde mutlu olmayan insan, çevresiyle de sağlıklı bir ilişki kuramaz. Sosyal çevre ile ilişki kurabilmek için sayısız deneme gerekir. Bu denemelerin sonunda başarısızlıklar ve yaşanan acılar elbette olacaktır. Önemli olan başarısızlıklardan ders çıkarmak ve yılmamaktır.

Kirpiler, kışın soğuğa en zor dayanan hayvanlardan biridir; çünkü kürkleri yoktur. Birbirlerinin vücut ısılarından faydalanıp ısınmak için yan yana gelirler ama bu sefer de diğer canlılara karşı savunma mekanizmaları olan dikenleri birbirlerine batmaya başlar. Acıya dayanabildikleri kadar dayanır ve ayrılırlar. Çektikleri acı geçince ve soğuk hayatlarını tehdit etmeye başlayınca tekrar bu acı ve yaşam arasındaki seremoni başlar.

Hayat da böyledir; korku ve acı hayatımızın bir parçasıdır. Bunları yaşamadan hayata tutunmanın imkânı pek de yoktur aslında. Yeter ki acıyı sonunda bizde pişmanlık yaratmayacak kişiler ve değerler için çekelim.

Geçenlerde bir hikâye okudum. Hikâyede kediden çok korkan bir fare vardır. Bir gün bir büyücü bu fareye acır ve fareyi kediye dönüştürür. Fare bu sefer de köpekten korkmaya başlar. Büyücü çareyi, fareyi aslana dönüştürmekte bulur. Farenin korkusu gene dinmez, bu sefer de kalbindeki korku ateşi avcı için yanmaktadır. Büyücü anlar ki, farenin yüreğinin dış görünüşü ile bir ilgisi yoktur ve fare ancak kendisi ile yüzleşip bu korkusunu yenebilir.

Korku bizim temel savunma mekanizmamızdır aslında. Yeter ki bizi ele geçirip dış dünyadan soyutlamasın.

Sizi hayatta tuttuğu sürece çok az korku ve çok fazla sevgiyle kalın…