ASTROLOGLARIN ANLATTIKLARI HİKAYELER VE ELEMENTLER…

Bir meteorun rengi, kimyasal bileşimine bağlıdır… İlkokuldan başlayarak hepimize Periyodik Tablo öğretilir… Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Bu tablo bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına göre bir sıralanışıdır… Her kimyasal elementin atom numarası farklıdır. Toplamda 118 adet element vardır. Söz konusu elementlerden 94 tanesi Dünya üzerinde bulunmaktadır… Bu 118 elementin içinde astrologların anlattıkları hikâyelerde kullandıkları Ateş, Toprak, Su, Hava gibi 4 “element” yoktur… Dolayısı ile “Ateş, Toprak, Su, Hava birer elementtir” demek cehalettir… Gelin görün ki, Periyodik Tablodaki birçok element vücudumuzda bulunur ve yazımın girişinde de belirttiğim gibi bir meteorun rengi kimyasal bileşimine bağlıdır ve elementler birbirleriyle “etkileşime” girerler… Astronomik ve astrofiziksel temelleri olan astroloji danışmanlığı analiz ve raporlamaları hayatınızı olumlu olarak etkiler… Astrologların anlattıkları burçlar, evler, elementler gibi hiçbir bilimsel dayanağı olmayan uydurma bilgilerle dinlediğiniz hikâyeler ise insanların cehaletinden faydalanmaktan başka bir şey değildir…

Algoritmik Astrolog Kalust Şalcıoğlu